Nieuws

RSS

 • Anticipeer dit jaar op nieuwe regels oproepkrachten 22 augustus 2019
  Anticipeer dit jaar op nieuwe regels oproepkrachten Maakt u gebruik van oproepkrachten? Dan gaat er veel voor u veranderen in 2020 door de inwerkingtreding van de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’. Dit betekent dat u dit jaar nog in actie moet komen. Een van de maatregelen betreft namelijk de verplichting om de werknemer elke 12 maanden […]
 • Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw 22 augustus 2019
  Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw Bent u een btw-ondernemer aan wie door ondernemers in een andere EU-lidstaat in 2018 buitenlandse btw in rekening is gebracht? Die btw kunt u terugvragen via de Belastingdienst, mits het teruggaafverzoek tijdig is ingediend. Hiervoor moet u inloggen op een speciale website. Zodra het teruggaafverzoek is ingediend, stuurt de […]
 • Profiteer nu al met uw tijdelijke contracten van de Wet arbeidsmarkt in balans 15 augustus 2019
  Profiteer nu al met uw tijdelijke contracten van de Wet arbeidsmarkt in balans De nieuwe regels van de Wet arbeidsmarkt in balans hebben op 1 januari 2020 onmiddellijke werking. Dit betekent dat u nu al in actie moet komen als u bestaande tijdelijke contracten hebt die nog kunnen worden verlengd en mogelijk doorlopen na 2020. […]
 • Belastingdienst trekt btw-nummers in van nihil-aangevers 15 augustus 2019
  Belastingdienst trekt btw-nummers in van nihil-aangevers Heeft u minimaal 1 jaar op uw btw-aangifte ingevuld dat u niets hebt aan te geven? U heeft dan geen btw betaald of teruggevraagd. De Belastingdienst stuurt u in dat geval een brief, waarin staat dat ervan wordt uitgegaan dat u uw onderneming hebt gestaakt en er dus geen […]
 • Doe tijdig opgaaf van gegevens 2018 ex-ANBI’s 8 augustus 2019
  Doe tijdig opgaaf van gegevens 2018 ex-ANBI’s Bent u bestuurder van een algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Weet dan dat in Nederland gevestigde voormalige ANBI’s die hun status op of na 2013 hebben verloren, een jaarlijkse informatieverplichting hebben. De informatie over 2018 moet u vóór 1 september 2019 aanleveren bij de Belastingdienst. Daarvoor is het […]
 • Controleer Wtl-beschikkingen 2018 8 augustus 2019
  Controleer Wtl-beschikkingen 2018 Heeft u over 2018 recht op de loonkostenvoordelen (LKV’s), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en/of het jeugd-LIV, dan heeft u inmiddels een Wtl-beschikking ontvangen met de bedragen die aan u zijn toegekend. De Belastingdienst betaalt deze bedragen aan u uit binnen 6 weken na de datum van de beschikking, uiterlijk op 12 september 2019. […]
 • Meld arbeidsongeschiktheid bij uw pensioenfonds 1 augustus 2019
  Meld arbeidsongeschiktheid bij uw pensioenfonds De meeste pensioenregelingen kennen een bepaling waaruit voortvloeit dat de pensioenregeling premievrij wordt voortgezet bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De pensioenuitvoerder neemt dan als het ware de premiebetaling over. Maar aan deze premievrije voortzetting zijn wel voorwaarden verbonden. Een van die voorwaarden is vaak dat u als deelnemer bij het […]
 • Vraag nu subsidie aan voor praktijk- en werkleerplaatsen 1 augustus 2019
  Vraag nu subsidie aan voor praktijk- en werkleerplaatsen Heeft u in uw bedrijf in het studiejaar 2018/2019 een praktijk- of werkleerplaats aangeboden? U kunt dan tot uiterlijk 16 september 2019 subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de begeleidingskosten. Deze subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en richt zich vooral […]
 • Doe tijdig aangifte en betaling verhuurderheffing 2019 25 juli 2019
  Doe tijdig aangifte en betaling verhuurderheffing 2019 Was u op 1 januari 2019 in het bezit van meer dan 50 huurwoningen met een maximale huurprijs van € 720,42? In dat geval bent u verhuurderheffing verschuldigd over een WOZ-waarde van maximaal € 270.000. Maar u bent vrijgesteld van verhuurderheffing als uw woningen Rijksmonumenten (woningen die krachtens […]
 • Lenen voor inkomensaanvulling bij vermogen in stenen 25 juli 2019
  Lenen voor inkomensaanvulling bij vermogen in stenen Heeft u een bescheiden pensioen, maar bent u toch vermogend dankzij de overwaarde op uw woning? Zonder verhuisplannen is het voor u moeilijk om die overwaarde te kunnen verzilveren als aanvulling op uw inkomen. Inmiddels komen er meer producten op de markt, die het voor u toch mogelijk […]